การนำส่งตัวอย่างทดสอบ

เส้นทางการขึ้นอาคารมายังห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT

กรณีนำส่งตัวอย่างทดสอบ

สถานที่ติดต่อ ห้องปฎิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT)
อาคาร 19  (INC2)  อาคาร  D ชั้น 3 ห้อง 302-303

การเข้าอาคาร สามารถติดต่อขอแลกบัตรที่ บูธ รปภ. ด้านหลังอาคาร หรือด้านหน้าอาคาร เพื่อเข้าอาคารได้ 

โดยสามารถดูรายละเอียดสถานที่ตั้งและการเดินทางได้ที่ https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/address/

 


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทาง
– กรณีส่งของที่มีน้ำหนัก แจ้ง รปภ เพื่อขอเข้าที่จอดรถ จุดส่งของได้ (แจ้งชื่อและห้องผู้ติดต่อ)
  • สำหรับท่านที่นำรถส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ 12 (ชั้น 1) โดยเป็นระบบรับบัตรอัตโนมัติ (มีค่าบริการ 20 บ. : 4 ชม  ทั้งวัน : 40 บ. ชำระได้ที่ตู้ KIOSK บริเวณลานจอด)  (เข้าประตูอุทยานวิทยาศาสตร์ ตรงไปอาคารอยู่ทางด้านซ้ายมือ) และเดินทางเชื่อมตึกมายังอาคารเนคเทคด้านหลังตึก (อาคาร 2)
  • หรือสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถกลางแจ้ง (เข้าประตูอุทยานวิทยาศาสตร์ เลยวงเวียน ตรงไปจะอยู่ทางด้านขวามือ)

แผนที่