ติดต่อเรา

สอบถามบริการ, ติชม/ร้องเรียน


ข้อมูลการติดต่อ

ด้านเทคนิคการทดสอบ : งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์ (SEPT)
Tel : 0 2564 6900 ต่อ 2070, 2502, 2066
E-mail : squat@nectec.or.th

ด้านงานบริการ (ใบเสนอราคา) :งานพัฒนาเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยี (PDTT)
คุณบงกช ซี่โฮ่
E-mail :  bongkot.seeho@nectec.or.th
Tel : 0 2564 6900 ต่อ 72732

งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และทดสอบผลิตภัณฑ์
Software Engineering and Product Testing Section (SEPT)

ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี
Technology Support Services Division (TSS)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 12120โทรศัพท์ 02-564-6900โทรสาร 02-564-6901-3

กรณีนำส่งตัวอย่างทดสอบ

สถานที่ติดต่อ ห้องปฎิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT)
อาคาร 2 เนคเทค ชั้น 1 ห้อง 115 (จะมีการย้ายห้องปฏิบัติการฯ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2564)

การเข้าอาคาร สามารถติดต่อขอแลกบัตรที่ บูธ รปภ. ด้านหลังอาคาร หรือด้านหน้าอาคาร (ข้างร้านกาแฟหอมกรุ่น) เพื่อเข้าอาคารได้ (ทั้งนี้จะมีการให้ Check in ตรวจวัดไข้และทำแบบประเมิน ตามมาตรการ COVID-19)

โดยสามารถดูรายละเอียดสถานที่ตั้งและการเดินทางได้ที่ https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/address/


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทาง
– กรณีส่งของที่มีน้ำหนัก แจ้ง รปภ อาคารเนคเทค (อาคาร 2) เพื่อขอเข้าที่จอดรถ จุดส่งของได้ (แจ้งชื่อและห้องผู้ติดต่อ)
  • สำหรับท่านที่นำรถส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ 12 (ชั้น 1) โดยเป็นระบบรับบัตรอัตโนมัติ (มีค่าบริการ 20 บ. : 4 ชม  ทั้งวัน : 40 บ. ชำระได้ที่ตู้ KIOSK บริเวณลานจอด)  (เข้าประตูอุทยานวิทยาศาสตร์ ตรงไปอาคารอยู่ทางด้านซ้ายมือ) และเดินทางเชื่อมตึกมายังอาคารเนคเทคด้านหลังตึก (อาคาร 2)
  • หรือสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถกลางแจ้ง (เข้าประตูอุทยานวิทยาศาสตร์ เลยวงเวียน ตรงไปจะอยู่ทางด้านขวามือ)

แผนที่