ติดต่อเรา

ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT

เลขที่ 141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2D ห้อง 302-303) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

141 Innovation 2 Building Tower D Thailand Science Park (TSP) Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

SQUAT Map

เส้นทางการขึ้นอาคารมายังห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT

ด้านเทคนิคการทดสอบ : ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT
Tel : 0 2564 6900 ต่อ 2070, 2502, 2066
E-mail : squat@nectec.or.th

Website :
https://www.squat.in.th

ด้านงานบริการ  :
คุณภัทราพร  สมพมิตร
E-mail : pattraphorn.som@ncr.nstda.or.th
Tel : 0 2564 6900 ต่อ 2070