กทปส. – เนคเทค ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ แห่งแรกของประเทศไทย

“กทปส. – เนคเทค” เปิดห้องทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทย หนุนผู้บริโภคมั่นใจซอฟต์แวร์เมดอินไทยแลนด์ พร้อมหนุนอุตฯ เอสเคิร์ฟ ไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก” รายงานข่าวจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์(SQUAT) ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ที่ผ่านการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)แห่งแรกของประเทศไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการชาวไทย …

การทดสอบการใช้งาน (Usability)

การทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ด้านการใช้งาน ตามวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบ TM-0004 ใช้เทคนิคการทดสอบแบบ Experice-based testing แบบทดสอบตามรายการทดสอบที่กำหนด (Checklist-based Testing) ร่วมกับการสำรวจผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ มีประสบการณ์ใน Business Domain ของ ซอฟต์แวร์ที่ทำการทดสอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ ตามคุณสมบัติที่ผู้ขอใช้บริการกำหนด โดยมีคุณลักษณะด้านคุณภาพที่ทำการทดสอบ 8 คุณลักษณะ  …

การนำส่งตัวอย่างทดสอบ

กรณีนำส่งตัวอย่างทดสอบ สถานที่ติดต่อ ห้องปฎิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT)อาคาร 19  (INC2)  อาคาร  D ชั้น 3 ห้อง 302-303 การเข้าอาคาร สามารถติดต่อขอแลกบัตรที่ บูธ รปภ. ด้านหลังอาคาร หรือด้านหน้าอาคาร เพื่อเข้าอาคารได้  โดยสามารถดูรายละเอียดสถานที่ตั้งและการเดินทางได้ที่ https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/address/   ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทาง– กรณีส่งของที่มีน้ำหนัก แจ้ง รปภ เพื่อขอเข้าที่จอดรถ …

มาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ (ตอนที่ 3)

มาตรฐาน IEC 60601-1 Cl.14 และ IEC 62304 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในมาตรฐาน IEC 62304 และ IEC60601-1 Clause 14 ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองวี (V Model) แสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งใน IEC60601-1 Clause 14  ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ (Software …

มาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ (ตอนที่ 2)

การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Management) ในการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ มีที่มาจากซอฟต์แวร์อาจมีคุณภาพที่ต่ำได้หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ แต่ราคาไม่สมเหตุสมผล ซอฟต์แวร์มีราคาสมเหตุสมผล แต่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์มีราคาสมเหตุสมผล และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ แต่ไม่น่าเชื่อถือและต้องซ่อมแซมมาก จากเหตุการณ์ข้างต้น การมุ่งสนใจมุมมองของคุณภาพเพียงหนึ่งหรือสองด้าน โดยไม่สนใจด้านที่เหลือ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล ดังนั้นการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงจะต้องใส่ใจกับคุณภาพจากมุมมองทั้งสามด้าน คือ ผู้ใช้ ผู้พัฒนา และผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ผลิตภัณฑ์ คือ ซอฟต์แวร์นั่นเอง …

ข้อบกพร่องที่พบบ่อยจากการทดสอบ Software

เราอาจมีความคุ้นเคยกับประเภทของข้อผิดพลาด (bug/defect) ที่พบบ่อยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการเผยแพร่ในเวปไซต์ต่าง ๆ ซึงสรุปตามประเภทของ bug เช่น ฟังก์ชันการทำงานผิด , การคำนวณผิดพลาด , ลิงค์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น วันนี้ในฐานะที่ผู้เขียนคลุกคลีในวงการซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา และทดสอบ มาหลายปี วันนี้จึงอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์และข้อผิดพลาด ที่ผู้เขียนพบจากการทดสอบซึ่งเป็นข้อผิดพลาดด้าน Functional บ่อย ๆ ดังนี้ 1. …

IoT กับการทดสอบ Cybersecurity

ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ IoT เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก ทั้งในงานด้านอุตสาหกรรม, Smart City และการใช้งานในบ้านเรือน ตัวอย่างการใช้งานในบ้านเรือน  อาทิเช่น Smart TV, Smart Plug และ IP Camera จากการสำรวจของ Statista จากรูปที่ 1 จะเห็นแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนี้ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ตามมา เช่น …

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการทดสอบระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบัน ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทุกการใช้งานทุกการกระทำของเราจะถูกบันทึกและ จัดเก็บเป็นข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) จึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้งานจะต้องพึงระวังและตระหนักถึงการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูล, การ Post หรือ comment ข้อมูลใดๆ บน Social media หรือการเข้าถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่ตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจก็ตาม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นร่องรอยการเข้าถึง ซึ่งหากมองภาพง่ายๆ …

มาตรฐานและการทดสอบ IoT (ตอนที่ 1)

  source : https://iot-analytics.com   จากข้อมูล บริษัท Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ได้ประมาณการไว้ว่าภายในปี 2563 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นประมาณ 20,800 ล้านอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 300 จาก 6,400 ล้านอุปกรณ์ในปี 2559* ด้วยจำนวนอุปกรณ์และความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและหลากหลาย ในการที่อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) …

ติดกล้อง CCTV อาจเป็นดาราโดยไม่รู้ตัว!!!

ไม่นานมานี้มีข่าวภาพจากกล้องวงจรปิดของเรือนจำในประเทศหนึ่งไปเผยแพร่ในยูทูปช่องหนึ่ง ปัญหาความไม่ปลอดภัยที่พบในกล้องวงจรปิดหรือระบบควบคุมกล้องที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนมากคือไม่มีการป้องกันที่ดีพอ จึงทำให้สามารถค้นหากล้องได้จากอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บ Sh***n เป็น search engine ที่สามารถค้นหาอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่น CCTV, เครื่องพิมพ์, smart home hub และแสดงข้อมูลยี่ห้อ รุ่น เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ พอร์ตและช่องโหว่ของอุปกรณ์นั้นด้วย เหลือแค่ผู้ไม่หวังดีไปหาคู่มืออุปกรณ์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมแฮกช่องโหว่มาใช้เท่านั้นและแน่นอนทุกอย่างหาได้จากในอินเตอร์เน็ต วิธีการป้องกันเบื้องต้น ได้แก่ ซื้อกล้องที่รองรับการเข้ารหัสข้อมูล Secure …