เครื่องมือวัด

รายละเอียดเครื่องมือวัด

ลำดับ เครื่องมือ รูปภาพเครื่องมือ
1 Digital Hitester รุ่น 3238 เครื่องวัดไฟแบบตั้งโต๊ะ

เป็นเครื่องมือวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้า
สามารถวัดค่าแรงดัน,กระแส,ความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับและตรง (AC/DC) ได้
สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยผ่านแบบ RS-232

2 Digital multi meter รุ่น DT-4281 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

เป็นเครื่องมือวัดค่าต่างๆทางไฟฟ้า แบบ handheld

สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและตรง (AC/DC) ได้ แสดงผลเป็นตัวเลขและ Bar Graph แบบ TRUE RMS, Crest Factor 3 ได้

 

3 Scopecorder รุ่น DL350-HE/EB

เป็นเครื่องวัดและบันทึกสัญญาณรูปคลื่นสัญญาณ ที่สามารถติดตั้งอินพุทได้หลายประเภทพร้อมกัน มีช่องวัดสัญญาณตั้งแต่ 2 ช่องและสามารถขยายเพิ่มเติมได้ในภายหลัง โดยยังใช้โครงสร้างฮาร์ดแวร์เดิม

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริกา

ติดต่อขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  SQUAT@nectec.or.th