ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT

บริการทดสอบ

การนำส่งตัวอย่างทดสอบ

กรณีนำส่งตัวอย่างทดสอบ สถานที่ติดต่อ ห้องปฎิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT)อาคาร INC2-D ชั้น 3 ห้อง 302-303 การเข้าอาคาร สามารถติดต่อขอแลกบัตรที่ บูธ รปภ. หน้าลิฟท์ชั้น 1 ของอาคาร โดยสามารถดูรายละเอียดสถานที่ตั้งและการเดินทางได้ที่ https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/address/ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทาง- กรณีส่งของที่มีน้ำหนัก นำส่งที่หลังอาคาร แจ้ง รปภ เพื่อติดต่อ จนท ที่ห้อง

อ่านเพิ่มเติม »

เครื่องตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้เก็บวัคซีนด้านสมรรถนะ

การทดสอบ เครื่องตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้เก็บวัคซีนด้านสมรรถนะ มอก. 3414 -2565 เล่ม 1 : ชนิดรวมกับตู้เก็บวัคซีน มอก. 3414 -2565 เล่ม 2 : ชนิดระยะไกลจากตู้เก็บวัคซีน

อ่านเพิ่มเติม »

ขั้นตอนการทดสอบสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ขอยื่นขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขอยื่นขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ก่อนเข้ารับบริการทดสอบ

อ่านเพิ่มเติม »

🧑🏻‍🦰👩🏻โครงการศึกษาและการพัฒนาฐานข้อมูลชีวมิติเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ •  เพื่อศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ และกำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลชีวมิติ 4 biometric indicators ได้แก่ ใบหน้า, ลายม่านตา,  ลายนิ้วมือ และเสียงพูด  •  เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลชีวมิติ 4 biometric indicators ของคนไทย และคนต่างด้าวที่พำนักในประเทศไทย สำหรับการทดสอบระบบที่มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนในการประเมินระดับเทคโนโลยี ทั้งนี้โครงการได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของ สวทช. เป็นที่เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดหนังสือยินยอมให้จัดเก็บข้อมูล ตามลิงค์ https://bit.ly/48IojsB และ https://bit.ly/49EXiaB โดยมีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 4 ชีวมิติดังนี้ 1.

อ่านเพิ่มเติม »

ระบบซอฟต์แวร์

รายละเอียดบริการ ขั้นตอนการเข้ารับบริการทดสอบ  บริการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ รองรับการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ที่เป็น Application ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  Mobile Application,  Web-Application,   Embedded System  หรือรูปแบบอื่น ซึ่งสามารถทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการผลิตหรือผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยสามารถทดสอบตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ *** ราคาและระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  ของ Application/ระบบ เช่น คุณลักษณะที่ทดสอบ จำนวนฟังก์ชัน

อ่านเพิ่มเติม »

Internet of Things (IoT)

รายละเอียดการทดสอบ ขั้นตอนการเข้ารับบริการ Internet of Things หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะนำไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีกมากมาย Ref: https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html การทำงานเชิงหน้าที่ (Functional Suitability) เป็นการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ IoT  รวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชัน และ API

อ่านเพิ่มเติม »

บทความ

SQUAT

กทปส. – เนคเทค ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ แห่งแรกของประเทศไทย

“กทปส. – เนคเทค” เปิดห้องทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทย หนุนผู้บริโภคมั่นใจซอฟต์แวร์เมดอินไทยแลนด์ พร้อมหนุนอุตฯ เอสเคิร์ฟ ไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก” รายงานข่าวจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์(SQUAT) ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ที่ผ่านการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)แห่งแรกของประเทศไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการชาวไทย

Read More »

การทดสอบการใช้งาน (Usability)

การทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ด้านการใช้งาน ตามวิธีทดสอบของห้องปฏิบัติการทดสอบ TM-0004 ใช้เทคนิคการทดสอบแบบ Experice-based testing แบบทดสอบตามรายการทดสอบที่กำหนด (Checklist-based Testing) ร่วมกับการสำรวจผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ มีประสบการณ์ใน Business Domain ของ ซอฟต์แวร์ที่ทำการทดสอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ ตามคุณสมบัติที่ผู้ขอใช้บริการกำหนด โดยมีคุณลักษณะด้านคุณภาพที่ทำการทดสอบ 8 คุณลักษณะ 

Read More »

การนำส่งตัวอย่างทดสอบ

กรณีนำส่งตัวอย่างทดสอบ สถานที่ติดต่อ ห้องปฎิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ (SQUAT)อาคาร 19  (INC2)  อาคาร  D ชั้น 3 ห้อง 302-303 การเข้าอาคาร สามารถติดต่อขอแลกบัตรที่ บูธ รปภ. ด้านหลังอาคาร หรือด้านหน้าอาคาร เพื่อเข้าอาคารได้  โดยสามารถดูรายละเอียดสถานที่ตั้งและการเดินทางได้ที่ https://www.sciencepark.or.th/index.php/th/address/   ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทาง– กรณีส่งของที่มีน้ำหนัก แจ้ง รปภ เพื่อขอเข้าที่จอดรถ

Read More »

มาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ (ตอนที่ 3)

มาตรฐาน IEC 60601-1 Cl.14 และ IEC 62304 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในมาตรฐาน IEC 62304 และ IEC60601-1 Clause 14 ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบจำลองวี (V Model) แสดงดังรูปที่ 6 ซึ่งใน IEC60601-1 Clause 14  ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ (Software

Read More »

มาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ (ตอนที่ 2)

การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Management) ในการจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ มีที่มาจากซอฟต์แวร์อาจมีคุณภาพที่ต่ำได้หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ แต่ราคาไม่สมเหตุสมผล ซอฟต์แวร์มีราคาสมเหตุสมผล แต่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์มีราคาสมเหตุสมผล และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ แต่ไม่น่าเชื่อถือและต้องซ่อมแซมมาก จากเหตุการณ์ข้างต้น การมุ่งสนใจมุมมองของคุณภาพเพียงหนึ่งหรือสองด้าน โดยไม่สนใจด้านที่เหลือ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล ดังนั้นการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงจะต้องใส่ใจกับคุณภาพจากมุมมองทั้งสามด้าน คือ ผู้ใช้ ผู้พัฒนา และผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ผลิตภัณฑ์ คือ ซอฟต์แวร์นั่นเอง

Read More »

มาตรฐานซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ (ตอนที่ 1)

            เครื่องมือแพทย์และซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการรักษาเพื่อช่วยชีวิตหรือทำให้สุขภาพผู้ป่วยดีขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการทำงานที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความปลอดภัย ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้ถูกควบคุมคุณภาพของการผลิตและผลิตภัณฑ์ จากองค์กรอาหารและยา (อย.) ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีการอ้างอิงกับมาตรฐานระดับสากลต่างๆ เช่น มาตรฐานการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ เช่น ISO13485 ISO14981 และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เช่น IEC60601

Read More »

กิจกรรม/ข่าว

SQUAT

กทปส. – เนคเทค ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ แห่งแรกของประเทศไทย

“กทปส. – เนคเทค” เปิดห้องทดสอบซอฟต์แวร์แห่งแรกของประเทศไทย หนุนผู้บริโภคมั่นใจซอฟต์แวร์เมดอินไทยแลนด์ พร้อมหนุนอุตฯ เอสเคิร์ฟ ไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก” รายงานข่าวจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดย สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์(SQUAT) ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ ที่ผ่านการรับรอง มอก.17025 (ISO/IEC 17025)แห่งแรกของประเทศไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการชาวไทย

อ่านต่อ »

เนคเทค ร่วมกับ กทปส. จัด “Boot Camp” กิจกรรมอบรมการทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล ขั้นพื้นฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบซอฟต์แวร์ ระดับสากล สำหรับระดับพื้นฐาน Software Testing Boot Camp : Foundation Level” วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

อ่านต่อ »

การสัมมนาเชิงวิชาการ “เทคนิคการพัฒนาระบบควบคุมและทดสอบโดยใช้แบบจําลองสําหรับสมองกลฝังตัว”

การสัมนาเชิงวิชาการ “เทคนิคการพัฒนาระบบควบคุมและทดสอบโดยใช้แบบจำลองสำหรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควมคุมในระบบสมองกลฝังตัว” (Model Base Embedded Software Development and Testing) วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ.ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านต่อ »