เครื่องตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้เก็บวัคซีนด้านสมรรถนะ

การทดสอบ เครื่องตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิสำหรับตู้เก็บวัคซีนด้านสมรรถนะ
  • มอก. 3414 -2565 เล่ม 1 : ชนิดรวมกับตู้เก็บวัคซีน
  • มอก. 3414 -2565 เล่ม 2 : ชนิดระยะไกลจากตู้เก็บวัคซีน