ขั้นตอนการทดสอบสำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ขอยื่นขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขอยื่นขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ก่อนเข้ารับบริการทดสอบ